SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Tesisimizde sürdürülebilirlik ile ilgili konuları, iç misafir ve dış misafirlerimiz olarak iki gruba ayırırız . Vereceğimiz kararlar ve tercihlerimizde her iki grup için sürdürülebilirliğin üç temel unsuru olan sosyokültürel , ekonomik ve çevre başlıklarını uyguladığımız politikalarla destekleriz.

Sürdürülebilirlik kapsamında olan sanat, doğal çevre, kültürel miras gibi konular otel olarak güçlü yanımızdır. Bu güçlü yanımızı iç ve dış misafirlerimize tanıtmak, onu korumak ve devamlılığını sağlamak tesis olarak sürdürülebilirliğe bakış açımızın temelini oluşturur.

SUSTAINABILITY POLICY

In our facility, we divide the issues related to sustainability into two groups as internal guests and external guests. In our decisions and preferences, we support the three basic elements of sustainability for both groups: sociocultural, economic and environmental issues with the policies we implement.

Issues such as art, natural environment and cultural heritage within the scope of sustainability are our strengths as a hotel. Introducing this strength to our internal and external guests, protecting it and ensuring its continuity forms the basis of our perspective on sustainability as a facility.

 

MİSAFİR ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKASI

Değişen dünya koşulları ve tercihler sebebi ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizde memnuniyet ilkesinin ve şikâyet kavramının öneminin farkındayız. Bu farkındalıkla tesisimizde konaklayanlara Müşteri yerine Misafir gözüyle bakarız.

En güçlü yönümüz Samimiyet ilkemizle, misafirlerimizin kendilerini evlerindeymiş gibi rahat ve güvende hissetmeleri, onlara bizim için önemli ve özel olduklarını hissettirebilmek için misafirlerimizin   tüm talep ve geri bildirimlerini şeffaf, objektif ve adil olarak ele alırız. Misafirlerimizin beklentilerini karşılarken yasal mevzuatlara uyum içinde davranır, çalışanlarımızın deneyimlerinden faydalanırız.

Kayıt ve takip sistemimiz ile misafir talepleri ve şikayet yönetim süreçlerimizle ilgili alınan aksiyonlar  ve üretilen çözümleri kayıt altına almayı, gelişime açık alanlarımızın tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

GUEST COMPLAINT MANAGEMENT POLICY

We are aware of the importance of the principle of satisfaction and the concept of complaint in our products and services we offer due to changing world conditions and preferences. With this awareness, we look at those who stay in our facility as Guests instead of Customers.

With our sincerity principle, which is our strongest strength, we handle all requests and feedbacks of our guests transparently, objectively and fairly in order to make our guests feel comfortable and safe as if they were at home and to make them feel that they are important and special to us. While meeting the expectations of our guests, we act in compliance with legal regulations and benefit from the experiences of our employees.

With our recording and tracking system, we undertake to record the actions taken and solutions produced regarding guest requests and complaint management processes, and to regularly review and improve them in order to identify our areas open to improvement and increase efficiency.

 

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM POLİTİKASI

Blue Dreams Resort & SPA olarak tüm gıda üretim ve sunum aşamalarımızda misafirlerimize, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize karşı sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket ederiz. Gıda Güvenliği ve Hijyen Standartlarımızı oluştururken sürdürülebilirlik anlayışımızla tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte hareket eder,  üretim , sunum ve tüketim aşamalarımızda israfı minimalize ederek planlama yaparız. Çalışanlarımızın yetkinlik düzeyinin artması için eğitimler verir, yasa ve mevzuatlara uygun hareket ederiz.

Yaptığımız risk analizleri ile kritik kontrol noktalarımızı belirler önleyici tedbirler alırız .Sistemin devamlılığı ve sürekli iyileştirme için iç ve tarafsız dış denetimlerimizle performans ölçümleme yaparız.

FOOD SAFETY MANAGEMENT POLICY

As Blue Dreams Resort & SPA, we act with the awareness that we are responsible to our guests, employees and suppliers in all our food production and presentation stages. While establishing our Food Safety and Hygiene Standards, we act together with our suppliers and employees with our understanding of sustainability, and we plan by minimising waste in our production, presentation and consumption stages. We provide trainings to increase the competence level of our employees and act in accordance with laws and regulations.

We identify our critical control points through risk analyses and take preventive measures. We measure performance through internal and impartial external audits for system continuity and continuous improvement.