Bodrum

BODRUM’UN TARİHÇESİ

Bodrum’un Antik Çağ’daki adı ‘Halikarnassos’tur. Türkçe ‘Halikarnas’ olarak okunmuştur.

Çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik buluntular yöre ve çevresinin yedi bin yıllık bir geçmişi olduğuna işaret etmektedir. Antik Çağ’da Karya Bölgesi’nin en önemli liman kentlerinden olan Halikarnassos, tarihin babası olarak tanınan Herodotos ve tarihin ilk kadın amirali I.Artemisia gibi pek çok önemli kişiyi yetiştirmiştir.

Bodrum adı, Kale’nin kurucularından olan St. Petrium şövalyelerinden gelmektedir. Bu isim zaman içerisinde önce ‘Petrum’ sonra ‘Potrum’ ve en sonunda ‘Bodrum‘ olarak söylenir olmuştur.

HISTORY OF BODRUM

The ancient name of Bodrum is ‘Halikarnassos’. It is read as ‘Halikarnas’ in Turkish.

Archaeological finds belonging to various civilisations indicate that the region and its surroundings have a history of seven thousand years. Halicarnassus, one of the most important harbour cities of the Carian region in ancient times, has raised many important people such as Herodotus, known as the father of history, and Artemisia I, the first female admiral of history.

The name Bodrum comes from the knights of St. Petrium, one of the founders of the castle. Over time, this name was first pronounced as ‘Petrum’, then ‘Potrum’ and finally ‘Bodrum’.

HALİKARNAS MOZOLESİ

Dünyanın yedi harikasından biri olan Mozole, Kral Mausolos’un kendisi için, zamanının en iyi heykeltıraşlarını görevlendirerek inşa ettirdiği bir anıtmezardır.  Ancak, iktidarda kaldığı 24 yılın ardından hayatını kaybedince Halikarnas Mozolesi olarak bilinen, beş katlı devasa yapıyı, kız kardeşi ve aynı zamanda karısı II. Artemisia tamamlamıştır. . Kraliçe, üç sene sonra ölünce kocası Mausolos’un yanına gömülmüştür. Antik Dünya’nın yedi harikasından biri olarak tanınan yapıt, dünya literatürüne de ‘mozole’ (anıtmezar) sözcüğünü kazandırmıştır.

MAUSOLEUM OF HALICARNASSUS

The Mausoleum, one of the seven wonders of the world, is a mausoleum built for King Mausolus himself by commissioning the best sculptors of his time.  However, when he died after 24 years in power, his sister and at the same time his wife Artemisia II completed the gigantic five-storey structure known as the Mausoleum of Halicarnassus. When the queen died three years later, she was buried next to her husband Mausolus. Recognised as one of the seven wonders of the ancient world, the work has also introduced the word ‘mausoleum’ (mausoleum) to the world literature.

BODRUM KALESİ

Türkiye‘nin liman kenti Bodrum‘da yer alan Bodrum Kale’si, 1402 yılında St. Jean Şövalyeleri tarafından Aziz Peter Kalesi adıyla inşa edilmiştir. 1402-1522 yılları arasında St. Jean Şövalyeleri tarafından kontrol edilmiş kale tek bir millet yerine İtalyan, Fransız, Alman ve İngilizlerin ortak eseridir. Kalenin farklı bölümleri farklı zamanlarda inşa edilmiştir. Şapel 1406, İngiliz Kulesi 1413, ilk duvarlar ise 1437 yılında tamamlanmıştır. Kalenin yapımında, depremde yıkılmış olan dünyanın yedi harikasından biri Mausoleion’un taşları kullanılmıştır.

BODRUM CASTLE

Bodrum Castle, located in the Turkish port city of Bodrum, was built in 1402 by the Knights of St. Jean under the name of St. Peter’s Castle. The castle, which was controlled by the Knights of St. Jean between 1402-1522, is a joint work of Italian, French, German and English instead of a single nation. Different parts of the castle were built at different times. The chapel was completed in 1406, the English Tower in 1413 and the first walls in 1437. In the construction of the castle, the stones of the Mausoleion, one of the seven wonders of the world, which was destroyed in the earthquake, were used.

BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Kalesi’nde yer almaktadır ve dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden biri olarak kabul edilmektedir.1964 yılında kurulan müze, 1981 yılında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ismini almıştır. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi dünyanın en zengin Doğu Akdeniz Amfora koleksiyonuna sahiptir. Müzede Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıkları da sergilenmektedir. Serçe Limanı Cam Batığı Salonunda sergilenen, dünyanın en eski batık gemi enkazı olan, 1025 yılında batan teknenin kendisidir.   Ayrıca, dünyanın en büyük İslam Cam Koleksiyonu da burada sergilenmektedir.

BODRUM UNDERWATER ARCHAEOLOGY MUSEUM

Bodrum Museum of Underwater Archaeology is located in Bodrum Castle and is recognised as one of the most important underwater archaeological museums in the world. Founded in 1964, the museum was renamed the Bodrum Museum of Underwater Archaeology in 1981. Bodrum Museum of Underwater Archaeology has the world’s richest collection of Eastern Mediterranean Amphorae. Yassıada, Şeytan Deresi and Serçe Harbour shipwrecks are also exhibited in the museum. On display in the Serçe Harbour Glass Shipwreck Hall is the oldest sunken shipwreck in the world, the boat itself, which sank in 1025.   . The world’s largest Islamic Glass Collection is also exhibited here.

BODRUM ANTİK TİYATRO

Antik Tiyatro, Klasik Çağ’daki Bodrum’dan günümüze ulaşabilen tek yapıdır. bu tiyatro, Anadolu’nun en eski tiyatrolarından biridir. Antik Çağ geleneklerine uygun biçimde 3 ana bölümden meydana gelir. Skene (Sahne binası), orkestra (yarım yuvarlak), kavca (oturma kademeleri). Tiyatro, 53 sıralı ve 13000 kişilik kapasiteye sahiptir. Muhteşem akustiğe sahip olan tiyatro , günümüzde festival, konser ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

BODRUM ANCIENT THEATRE

The Ancient Theatre is the only surviving structure from Bodrum in the Classical Age. This theatre is one of the oldest theatres in Anatolia. It consists of 3 main sections in accordance with the traditions of antiquity. Skene (stage building), orchestra (half round), kavca (seating levels). The theatre has 53 rows and a capacity of 13000 people. The theatre, which has magnificent acoustics, today hosts festivals, concerts and other events.

MİLAS HALISI

Geçmişten günümüze gelindiğinde tam tarihlendirme yapılamamakla birlikte Milas Halısı 16. ve 17 yüzyıllar arasında öne çıkmaktadır. Milas Halıları Yörük yaşam tarzına uygun olarak başlangıçta seccade boyu olarak üretilmiştir. Zamanla tüccarlardan gelen taleplere göre de boyutlarda çeşitlilik göstermiştir. Milas Halısı yüne yün olarak çift düğüm tekniğiyle dokunmaktadır. Yüzyıllardır kök boyalarla renklendirilen Milas Halısı “çift düğüm”, “yün” ve “kök boya” geleneğini koruyarak “ıstar” diye adlandırılan tezgahlarda dokumalarına devam etmektedirler.

MILAS CARPET

From the past to the present, although it is not possible to date them exactly, the Milas Carpet stands out between the 16th and 17th centuries.

Milas carpets were initially produced as prayer rugs in accordance with the nomadic lifestyle. In time, they varied in size according to the demands of merchants. Milas carpets are woven as wool on wool with double knot technique. Milas Carpet, which has been coloured with root dyes for centuries, continues to weave on looms called “ıstar” by preserving the tradition of “double knot”, “wool” and “root dye”.

MUĞLA BACASI

Muğla‘nın simgesi haline gelen bacalarözellikle yağmurda sert esen rüzgarı kesecek biçimde, dikdörtgen olarak yapılır. Dört tarafı açık olduğu için tıkanma ve tütmeyi engeller. Rüzgar nereden eserse essin Muğla Bacası dumanı geriye tütmez. Bu Muğla Bacalarının en önemli özelliğidir.

MUĞLA CHIMNEY

Chimneys, which have become the symbol of Muğla, are made in a rectangular shape to cut the wind blowing hard especially in the rain. Since it is open on all four sides, it prevents blockage and smoking. No matter where the wind blows, the Muğla Chimney smoke does not smoke back. This is the most important feature of Muğla Chimneys.

ZULTANİT TAŞI

Zultanit Taşı Türkiye’ye özgü değerli bir madendir. Adını Osmanlı sultanlarından almış olan bu taş bulunduğu ortamın ışığına göre sarı, yeşil veya eflatun tonlarına bürünmektedir. 19. yüzyıldan     itibaren madencilikte ve mücevherat tarafında yoğun olarak kullanılan bu taş Türkiye’de Muğla-Milas tarafında çıkarılmaktadır. Özellikle tesbih ve yüzük yapımında çok kullanılır.

 ZULTANITE STONE

Zultanite Stone is a precious metal unique to Turkey. Named after the Ottoman sultans, this stone takes on yellow, green or magenta tones depending on the light of the environment. Since the 19th century, this stone, which has been used extensively in mining and jewellery, is mined in Muğla-Milas in Turkey. It is especially used in making rosaries and rings.